Cisco udostępnia platformę stanowiącą podstawę Internetu mobilnego następnej generacji Drukuj
czwartek, 28 czerwca 2012 18:20

Nowa platforma mobilna ma zapewnić nawet 10-krotny wzrost wydajności. To pierwsza w branży elastyczna platforma zaprojektowana z myślą o zapewnieniu użytkownikom nowych możliwości obsługi mobilnej, w szczególności „pracy w preferowany przez nich sposób”

CISCO 5500

W latach 2011–2016 ruch w sieciach mobilnych ma wrosnąć niemal 18-krotnie. Dlatego właśnie firma Cisco Systems wprowadziła na rynek platformę Cisco® ASR 5500 stanowiącą podstawę sieci mobilnego Internetu nowej generacji.

Nowy system Cisco ASR 5500 stanowi rozszerzenie najlepszej w branży serii systemów Cisco ASR 5000. Zapewnia elastyczność i możliwości skalowania niezbędne operatorom do zaspokajania zmieniających się dynamicznie potrzeb klientów w zakresie mobilności. Jako pierwsze w branży elastyczne rozwiązanie do obsługi sieci mobilnych, nowa platforma Cisco ASR 5500 została zaprojektowana tak, aby wykorzystać przełomowe zmiany w architekturze oprogramowania zoptymalizowanej w oparciu o nowy, wyspecjalizowany sprzęt. Te cechy projektowe stanowią próbę sprostania trzem wielowymiarowym wyzwaniom określającym specyfikę aktualnej sytuacji rynkowej, do których należą:

radykalny wzrost liczby urządzeń umożliwiających mobilny styl życia ― konsumenci kupują zaawansowane urządzenia z obsługą Internetu przeznaczone do użytku w domu, w podróży, a nawet w pracy, z uwagi na nasilającą się tendencję do korzystania w pracy z własnych urządzeń mobilnych (bring-your-own-device ― BYOD);
rosnąca popularność aplikacji następnej generacji ― lawinowy wzrost liczby aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników, aplikacji zawsze dostępnych, a także aplikacji komunikujących się z siecią;
wzrost popularności koncepcji „Internet of things” ― określanej też mianem komunikacji między maszynami (machine-to-machine ― M2M), która oznacza, że z sieci mobilnej korzystają różnego typu urządzenia, takie jak inteligentne liczniki i czujniki.

Zgodnie z raportem Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011–2016) zjawiska te spowodują, że w roku 2016 liczba mobilnych i stałych połączeń z Internetem wyniesie niemal 19 miliardów. Każde połączenie ma własne, specyficzne wymagania, zależne od typu urządzenia i wykorzystywanej aplikacji, które trzeba spełnić, aby zapewnić użytkownikom znakomitą i spersonalizowaną obsługę mobilną, czyli możliwość „pracy w preferowany przez nich sposób”.

Najważniejsze informacje o produkcie/najważniejsze fakty

System Cisco ASR 5500 zapewnia bezprecedensowo wysoki poziom wydajności i elastyczności, oferując operatorom następujące unikatowe możliwości i funkcje:

Jedyne w branży elastyczne rozwiązanie do obsługi rdzeniowych sieci pakietowych, które umożliwia integrację w ramach jednej platformy sygnalizacji, danych, usług in line oraz mechanizmów kontroli reguł i obciążania opłatami.
10-krotne zwiększenie przepustowości, co umożliwia skalowanie platformy w zakresie od setek gigabitów po terabity.
Jedyne rozwiązanie zdolne do automatycznego dostosowywania (auto-sizing) istniejących zasobów sieciowych w celu obsłużenia radykalnych zmian w zachowaniach sieci:
dostęp (3G, 4G i Wi-Fi);
sesje użytkowników, transakcje, sygnalizacja i przepustowość transmisji danych.
Oferowana przez Cisco elastyczna architektura mobilna umożliwia inteligentne skalowanie aplikacji w górę lub w dół, aby spełnić wymagania w zakresie przetwarzania. Zapewnia to operatorom unikatową możliwość dostosowywania zasobów oraz adaptacji do różnych warunków i wzorców korzystania z sieci, co zgodnie z raportem opublikowanym przez firmę ACG Research poprawia ekonomikę sieci, umożliwiając klientom obniżenie całkowitego kosztu posiadania nawet o 47%.
Sprawdzona platforma oprogramowania wspólna dla wszystkich systemów z serii Cisco ASR 5000, co minimalizuje złożoność eksploatacji i przyspiesza wprowadzanie usług na rynek.
Nowa platforma Cisco ASR 5500 jest już dostępna w sprzedaży.

Aby umożliwić świadczenie usług mobilnych 3G, 4G, 4G LTE (long-term evolution) i Wi-Fi następnej generacji, firma Cisco wdrożyła systemy Cisco ASR z serii 5000 u kilku czołowych operatorów światowych, w tym w firmach Bharti Airtel, Telekom Austria Group i Verizon Wireless.