PRO IT
HomeNewsLinksContact UsSearch

Wieści RSS

Gadu-Gadu

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Statystyka

Użytkowników : 60
Artykułów : 354
Odsłon : 1229212

Wiodące marki

Asus

3COM

Kyocera

CISCO

 

Cisco prezentuje otwarte środowisko, które pozwala na rozszerzenie możliwości programistycznych na wszystkie warstwy sieciowe PDF Drukuj Email
czwartek, 28 czerwca 2012 18:26

Innowacyjne rozwiązanie wspiera nowe modele sieci konfigurowanych programowo

Nowe środowisko cisco


Firma Cisco zaprezentowała kompleksowe, szerokie podejście do konfiguracji sieci — otwarte środowisko sieciowe Cisco ® Open Network Environment (Cisco ONE). Cisco ONE to ewolucyjne podejście do rozwoju sieci pozwalające na zwiększenie sprawności i niezawodności infrastruktury. ONE umożliwia wykorzystania wielu protokołów i standardów branżowych, uproszczenie operacji i podwyższenie poziomu świadomości, jakie aplikacje są w sieci wykorzystywane. Ułatwia przy tym osiągnięcie wielu celów biznesowych, np. przyspieszenia realizacji usług, optymalizacji zasobów i szybszego uzyskiwania korzyści z nowych rozwiązań.

Środowisko Cisco ONE składać się będzie z szerokiej gamy interfejsów API, agentów i kontrolerów oraz technologii sieci nakładkowych. Uzupełnia i rozszerza stosowane obecnie podejście dla sieci konfigurowanych programowo (Software Defined Network — SDN) i dotyczy wszystkich warstw rozwiązań sieciowych — od transportu po zarządzanie i koordynację. Dzięki możliwości wyboru z szeregu protokołów, standardów oraz modeli wdrożenia uzależnionych od stopnia wykorzystania, klienci będą mogli zyskać większe korzyści ze stworzenia inteligentnej sieci.

Częścią środowiska Cisco ONE jest zestaw One Platform Kit (onePK), który udostępnia interfejsy API dla programistów pracujących w takich systemach operacyjnych Cisco jak IOS®, IOS-XR i NX-OS. Firma Cisco poinformowała też o pracach nad wstępnymi wersjami oprogramowania kontrolera i agenta OpenFlow, tworzonych z myślą o prowadzeniu badań nad sieciami konfigurowanymi programowo. Elementem rozwiązania jest wirtualny przełącznik Cisco Nexus® 1000V, który umożliwi tworzenie skalowalnych, wirtualnych sieci nakładkowych w chmurach przetwarzania danych obsługujących wiele podmiotów. Inne innowacje obejmują obsługę oprogramowania OpenStack, programowalność, obsługę wielu hiperwizorów i funkcję bramy VXLAN.

Aby zaspokoić różnorodne wymagania w dziedzinie programowalności sieci, Cisco współpracuje z liderami branży, organizacjami naukowymi i organami wyznaczającymi standardy w dziedzinie nowych technologii sieciowych. Środowisko Cisco ONE wspiera różnorodne potrzeby programistyczne wielu typów organizacji:

uniwersytety i organizacje badawcze — największą potrzebą tych organizacji jest partycjonowanie sieci lub podział sieci kampusowych na części. W tym zakresie Cisco ONE oferuje wstępne wersje oprogramowania kontrolera i agentów OpenFlow w celu prowadzenia badań nad sieciami konfigurowanymi programowo;
centra przetwarzania danych w hiperskali — zarządzanie przepływem w sieci dzięki programowemu dostępowi za pośrednictwem interfejsów API;
operatorzy chmur — automatycznie udostępniane, programowalne sieci nakładkowe dla skalowalnych środowisk obsługujących wiele podmiotów;
operatorzy telekomunikacyjni — programowy dostęp, reguły oraz analizy umożliwiające optymalizację i generowanie korzyści ze świadczenia usług;
przedsiębiorstwa — automatyzacja chmur prywatnych pod kątem obciążeń wirtualnych, w tym infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastrukture).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Środowisko Cisco ONE zapewnia programowalność sieci dzięki wieloaspektowej strategii produktów.

Pakiet SDK One Platform Kit (onePK) dla klientów i partnerów

Cisco onePK oferuje szeroką gamę interfejsów API, zapewniając głęboki dostęp programowy w wielu systemach operacyjnych i platformach sprzętowych Cisco.
Cisco będzie stopniowo rozszerzać dostępność pakietu onePK na systemy operacyjne IOS, IOS-XR i NX-OS oraz platformy sprzętowe, takie jak przełączniki ASR, ISR G2, CRS, Catalyst ® i Nexus®. Początkowo pakiet Cisco onePK będzie dostępny dla urządzeń z serii ASR 1000 i ISR G2.
Pakiet onePK umożliwia ścisłą integrację z aplikacjami, dzięki czemu zapewnia lepszą przejrzystość, koordynację i kontrolę infrastruktury sieciowej. Pozwala też szybko tworzyć i udostępniać usługi, a także zautomatyzować wiele zadań i procesów sieciowych.
Dzięki pakietowi onePK programiści mogą wybrać dobrze znany sobie język, skorzystać z istniejących już narzędzi i bez trudu zintegrować je z istniejącymi środowiskami programowania.
12 czerwca firma Cisco zaprezentowała rozwiązanie Cloud Connected Solution. Korzystając z interfejsów programowania w pakiecie onePK, partnerzy i klienci mogą też tworzyć własne wersje oprogramowania Cloud Connectors, aby udoskonalić i zróżnicować usługi udostępniane w chmurze. Cloud Connectors to oprogramowanie oferowane w routerach ISR G2 i ASR 1000, który poprawia dostępność, wydajność i bezpieczeństwo usług.

Opracowane przez Cisco oprogramowanie kontrolera i agentów OpenFlow dla sieci konfigurowanych programowo

Firma Cisco stworzy wstępną wersję oprogramowania kontrolera dla sieci konfigurowanych programowo i będzie w tym zakresie współpracować z instytucjami akademickimi i badawczymi. Uczelnie będą mogły np. partycjonować (czyli dzielić) swoje sieci kampusowe, aby umożliwić prowadzenie badań akademickich nad sieciami konfigurowanymi programowo w oparciu o spójne zarządzanie regułami.
Cisco opracuje wstępne wersje oprogramowania agentów OpenFlow v1.0 dla przełączników Cisco Catalyst z serii 3750-X i 3560-X.
Firma Cisco kieruje również kilkoma grupami roboczymi w organizacji Open Network Foundation.

Zapewnienie spójności pomiędzy sieciami fizycznymi i wirtualnymi: wirtualne sieci nakładkowe będą obsługiwać oprogramowanie OpenStack, wiele hiperwizorów i funkcję bramy VXLAN,

Cisco rozszerzy rozwiązania wirtualnych sieci nakładkowych na skalowalne infrastruktury chmur obsługujących wiele podmiotów oraz modele infrastruktury oferowanej w formie usługi (IAAS). Będzie to możliwe przez rozszerzenie funkcjonalności produktów z serii Nexus 1000V o obsługę hiperwizorów open source, a tym samym uzupełnienie dostępnej dotychczas obsługi hiperwizorów firm VMware i Microsoft.
Cisco udostępni też bramę wirtualnej rozszerzalnej sieci lokalnej (Virtual Extensible Local Area Network — VXLAN), aby połączyć środowiska tradycyjnych sieci fizycznych VLAN z wirtualnymi sieciami nakładkowymi VXLAN.
Firma Cisco będzie też oferować zgodne ze standardami moduły OpenStack Quantum Plug-in i interfejsy API REST dla wirtualnych przełączników Cisco Nexus 1000V, które umożliwią szybką koordynację infrastruktur chmur obsługujących wiele podmiotów.

Dostępność

Testy beta mają rozpocząć się w IV kwartale 2012 r. Wtedy też rozwiązania będą stopniowo wprowadzane na rynek.

 
 
Menu główne
Start
Kontakt
Webmastering
Fiskalizacja
Monitoring IP
Wiadomości
Ciekawostki
Serwis
Projekty
Plikownia
Inne menu
Szukaj
Linkownia
Mapa serwisu
Kronika
Webmastering

Webmastering

Fiskalizacja

Fiskalizacja